Olika bingospel på nätet

Varje bingohall har förstås det mest populära bingospelet, den klassiska spelbrickan med 75 nummer och där man vinner på en rad, två rader, tre rader och full bricka. Det är den enklaste och det mest kända och spelade bingospelet. Men varje bingohall har även ett flertal olika varianter på bingospel. Dessa varianter är kända dels från de lokala bingohallarna men kan även vara varianter som är unika för just detta spelbolag. Varje spelbolag har information om vilka bingospel som finns och även instruktioner hur dessa spelas, dock så rekommenderas att man väljer de spel man i första hand vet att man klarar av att spela. Nedan följer de vanligaste bingospelen man kan hitta i de olika bingohallarna på webben.

Klassisk bingo
Det klassiska bingospelet är det absolut i särklass största och mest populära spelvarianten. I detta spel spelar man på en bingobricka med 75 nummer. Allteftersom nummer ropas ut prickar man av motsvarade nummer på sin spelbricka. Man vinner när man lyckats att täcka en rad, lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Därefter fortsätter spelet på samma bricka tills någon vunnit på två rader, tre rader, fyra rader eller full bricka. Detta innebär att man kan vinna ändå upp till 5 gånger på samma bricka. Det finns vissa varianter av klassisk bingo som till exempel en amerikansk version där man redan från början har mittfältet markerat. Detta innebär att det är något enklare att vinna på en rad.

90 nummersbingo
Bingo på en bricka med 90 nummer härstammar ursprungligen från England. Här spelar man på en bricka, uppdelad med tre fält som innehåller vardera 30 nummer. Brickan innehåller totalt 90 fält där man har 15 stycken unika nummer. Det betyder att ett nummer innebär att man får täcka över fler än ett fält på sin bricka. Man vinner på 90-nummersbingo när man har prickat i en vågrätt rad, två rader, tre rader eller full bricka.

Mönsterbingo
Mönsterbingo är en variant på klassisk bingo. Skillnaden är att man istället för att få rader att sammanfalla så prickar man in nummer på sin bricka som får ett mönster att sammanfalla. När man har fått in de nummer på brickan som sammanfaller med mönstret har man vunnit.